НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Інформація про орган

 

Західне територіальне управління утворено відповідно до Рішення НКЦПФР від 26.01.2012 р. №172 «Про утворення територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Рішенням НКЦПФР від 31.01.2012 р. №216 затверджено «Положення про Західне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», яким до завдань та повноважень віднесено державне регулювання ринку цінних паперів у Львівській, Волинській, Рівненській та Закарпатській областях.

Вищезазначеними нормативно-правовими актами завдання та функції, які були покладені на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку (її територіальні органи), внаслідок ліквідації перейшли до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів.

Рішенням НКЦПФР від 14.07.2015 р.№ 1023 затверджено нове «Положення про Західне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», відповідно до якого Західне територіальне управління здійснює свої повноваження щодо державного регулювання ринку цінних паперів у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Наказом Голови Комісії від 14.07.2015 р. №134 затверджено структуру Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з чисельністю 31 штатна одиниця, згідно якої до складу управління входить :

Начальник управління

Заступник начальника управління

 

 

Структура Західного територіального управління:

 

Відділ контрольно-правової роботи

Відділ нагляду за учасниками ринку цінних паперів  та фінансово-організаційної роботи

Відділ нагляду за учасниками ринку цінних паперів  у Івано-Франківській

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів  у Волинській області

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів  у Закарпатській області

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів  у Рівненській області  області

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів  у Тернопільській області

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів  у Хмельницькій області

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів  у Чернівецькій області

 

 

Економічна довідка регіону

 

Львівська область  унікальний регіон в Україні, який межує з Європейським Cоюзом, і завдяки своєму вигідному географічному розташуванню є своєрідними воротами в Україну для європейців. Львівська область  це перехрестя торгівельних шляхів Європи та Азії.

На сьогодні Львівщина є одним з найбільш інвестиційно привабливих регіонів України. Існує багато чинників, які впливають на залучення інвестицій у регіон. Найважливішими для зручності роботи інвесторів є розвинута інфраструктура, близькість до кордону, підготовлені території, які можна використовувати під реалізацію інвестиційних проектів.

Постійно зростаючий великий внутрішній ринок відкриває для інвесторів доступ до більш ніж 100 мільйонів споживачів  України та  країн Європи та Азії.

Промисловий комплекс області формує п’яту частину валового регіонального продукту регіону, за обсягом реалізації промислової продукції серед регіонів України область перебуває у чільній десятці, а наявний технічний потенціал спроможний забезпечувати позитивну динаміку обсягів виробництва широкого асортименту промислової продукції.

Найбільшою структурною часткою промислового комплексу є переробна промисловість, а головними її галузями є харчова, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність, машинобудування та виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.

Структура промисловості області характеризується невисокою часткою продукції кінцевого виробництва, на інвестиційну продукцію припадає майже 12%.

Підприємства області працюють над пошуком ринків постачання сировинних ресурсів та  збуту готової промислової продукції, покращенням свого фінансового стану, заходами інноваційного розвитку, створенням нових робочих місць, збереженням інвестиційної привабливості комплексу.

Агропромисловий комплекс є важливим стратегічним сектором економіки області, який формує п’яту частину валового регіонального продукту регіону.

Серед регіонів України область займає провідні місця з виробництва картоплі, молока, м’яса, цукрових буряків та овочів. На Львівщині 70% валового виробництва сільськогосподарської продукції зосереджено у господарствах населення, 30% - у сільськогосподарських підприємствах.

Основу сільськогосподарського виробництва області складають 1029 фермерських господарств, 417 сільськогосподарських підприємств та понад 301 тис. індивідуальних підсобних господарств.

Безперервне впровадження інноваційних та прогресивних технологій в аграрне виробництво забезпечує зростання врожайності основних сільськогосподарських культур, обсягів їх виробництва та продуктивності тваринництва.

Паливно-енергетичний комплекс. Промисловим видобутком вугілля в області займається 8 шахт, в т. ч. 7 шахт ДП «Львіввугілля» та ПАТ «Шахта «Надія», переробкою та збагаченням вугілля – ПАТ «Львівська вугільна компанія».

За обсягами видобутку нафти сирої Львівщина продовжує посідати 6 місце серед 9 областей країни, де її видобувають.

Виробництво електричної енергії в області забезпечують: Добротвірська теплова електростанція (ТЕС) ПАТ "ДТЕК Західенерго", блок-станції: ТЕЦ-1 ЛМКП „Львівтеплоенерго”. Добротвірська ТЕС, перебуваючи в об’єднаній енергосистемі України (ОЕС), виробляє електроенергію відповідно до єдиного балансу електроенергії.

Постачання електроенергії для потреб споживачів в області здійснюють
ПАТ „Львівобленерго”, ТзОВ„Енергія - Новий Розділ”, ТзОВ “НВП Енергія -Новояворівськ”.

Транспортна інфраструктура. Область має у своєму розпорядженні розгалужену транспортну інфраструктуру. Щільність автомобільних та залізничних шляхів Львівщини є найвищою серед областей України. Загальна протяжність мережі автомобільних доріг складає 18202,7 км, у тому числі загального користування – 8372,7 км, комунальної власності – 9830 км. За цим показником область займає третє місце в Україні.

 

Волинська область знаходиться у північно-західній частині України. Це - один з небагатьох українських регіонів, який має сухопутні кордони з обома найважливішими та найбільш потужними на сьогодні політико-економічними угрупуваннями.

Волинська область має достатньо розвинену транспортну мережу. Зокрема, її територією проходять такі важливі автомагістралі міжнародного значення, як Київ-Ковель-Варшава-Берлін і Київ-Ковель-Брест.

Найбільш розвинутими галузями є: текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів,  коксу та продуктів нафтоперероблення, машинобудування, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

Волинь має великі можливості для розвитку аграрного виробництва. Це - сектор економіки, здатний задовольнити як основні погреби регіону у продовольстві та сировині, так і забезпечити їх постачання до інших областей України та до зарубіжних країн.

Вагомий внесок у валове виробництво сільськогосподарської продукції забезпечує тваринництво, основою якого є свинарство, птахівництво, розведення великої рогатої худоби. У рослинництві найбільша питома вага належить виробництву зерна, цукрових буряків, картоплі та овочів.

В останні роки усе більші площі відводяться для вирощування технічних культур - ріпаку, сої.

Активно розвивається переробна галузь. З року у рік зростають обсяги виробленої продукції, розширюється її асортимент, підвищуються якісні характеристики. На переробних підприємствах налагоджено випуск цукру, молочних продуктів, кондитерських, хлібобулочних та макаронних виробів, різноманітних соусів, кетчупів, майонезу, заморожених овочів, грибів, фруктів та ягід.

Волинська  область  активно  працює  у  напрямку  розширення  міжнародного співробітництва   в   торговельно-економічній   площині.  

У загальному обсязі експорту товарів переважали електричне обладнання, деревина і вироби з неї, механічні пристрої, пластмаси, полімерні матеріали, меблі, текстильний одяг, соки плодові, м'ясо та субпродукти, молочні продукти, жири та олії, зернові культури, насіння і плоди олійних культур.

Вагомі експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Нідерландів, Словаччини, Австрії, Угорщини та Литви. Серед інших країн світу найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Казахстану, Білорусі, Молдови та Туреччини.

В товарній структурі імпорту переважали електричне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні пристрої, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, чорні метали та вироби з них, деревина і вироби з неї, добрива, живі тварини, м’ясо і субпродукти.

За оцінками різних рейтингових інституцій Волинська область стабільно займає провідні позиції в Україні за динамікою розвитку. Волинський регіон має цілий ряд чинників, які позитивно впливають на його конкурентоспроможність з точки зору можливостей розширення і підвищення ефективності міжнародних господарських зв'язків, а саме;

-  близькість до кордонів;

-  розвиненість інфраструктури бізнесу;

-  високий виробничий та науково-технічний потенціал регіону;

-      наявність    кваліфікованих   кадрів   і    високий   рівень   професійної   підготовки
працівників;

-  наявність значних сировинних ресурсів;

-  репутація місцевих суб'єктів господарювання як надійних ділових партнерів, їх прагнення і готовність до налагодження нових контактів.

Пріоритетними напрямками Волинської області у сфері залучення інвестицій є: розвиток       аграрного      сектору,      зокрема       виробництво      і      переробка сільськогосподарської продукції;

-      упровадження енергоощадних технологій та альтернативних джерел енергії;

-      реалізація   інноваційних   проектів,   орієнтованих   на   збільшення   експорту   та
імпортозаміщення:

-      розвиток туристично-рекреаційного комплексу.

 

Закарпатська область - наймолодша область України, яка має унікальне, надзвичайно вигідне географічне положення. Розташоване на крайньому південному заході України, займає південно-західну частину Українських Карпат і Придунайську низовину.

Закарпатська область є єдиною областю України, що межує з такими державами: на північному заході з Польщею (протяжність кордону 33,4 км.), на заході-зі Словаччиною (98,5 км.), на південному заході – з Угорщиною (130 км.), на півдні – Румунією (205,4 км.),  а на північному і південному сході з Львівською (85 км) і Івано-Франківською областями  (180 км).

Аналізуючи економічний потенціал регіону, необхідно звернути увагу на особливості розвитку інвестиційної діяльності Закарпаття:

Історичний спадок області є надто незалежним від історичного розвитку України в цілому. Приналежність регіону до багатьох державних формувань, зокрема в недалекому минулому, приналежність до Чехословаччини  та Угорщини – держав з хорошими демократичними традиціями та ринковою економікою.

В Україні не має іншого регіону, який має спільний кордон одразу з чотирма країнами ЄС. Динамічного розвитку набуває зовнішньо-економічна діяльність. На території Закарпаття діє 17 пунктів пропуску через кордон до країн Західної Європи, в тому числі - 6 міжнародних автомобільних, 4 залізничні, 3 пункти спрощеного переходу.

Особливості визначають і своєрідність соціально-економічного розвитку регіону і колорит його традицій, побут людей, його минуле та сьогодення. В умовах реформування економічних відносин акцент робиться на розвиток пріоритетних галузей господарювання - лісова та деревообробна промисловість, легка і харчова галузі, розвиток прикордонного співробітництва, рекреації й туризму тощо. Основна увага приділяється подальшій структурній перебудові всього народногосподарського комплексу, залученню в економіку вітчизняних та зарубіжних інвестицій, розвитку малого і середнього бізнесу, ефективному використанню природноресурсного потенціалу.

Область вже сьогодні має особливий досвід роботи з іноземними інвесторами. Це багато в чому пояснюється активізацією інвестиційної діяльності після прийняття двох специфічних, чисто «закарпатських» Законів України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області» та Про спеціальну економічну зону «Закарпаття», які, поряд з іншими загальнонаціональними законодавчими актами, у свій час створили сприятливий клімат для роботи іноземного капіталу в регіоні.

На сьогодні в області функціонує 677 підприємств з іноземними інвестиціями. Із загальної кількості підприємств області близько 45,0 відсотків зосереджено у промисловому секторі.

 

   Івано-Франківська область. Економіка Івано-Франківської області — це потужний паливно-енергетичний комплекс та машинобудування, харчова і деревообробна промисловість, туризм. Регіон, багатий на корисні копалини та рекреаційні ресурси. Івано-Франківщина володіє десятою частиною всіх лісових ресурсів України.

Промисловість є однією з провідних галузей економіки області. Тут переважає недержавний сектор, частка якого у загальному обсязі виробництва складає 94,2%.На території області розташовані такі гіганти: ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ПАТ «Укрспецтрансгаз», ПАТ «Івано-Франківськцемент», ПрАТ «Лукор», а також ПАТ «Івано-Франківський арматурний завод», ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», магістральні газопроводи «Прикарпаттрансгаз», підприємства «Долинанафтогаз» і «Надвірнанафтогаз», ДП ВО "Карпати".

Особливе значення займає ВП "Бурштинська теплова електрична станція" ПАТ ДТЕК "Західенерго", що значною мірою визначає експортний потенціал України в електроенергетичній галузі. Майже 15 відсотків промислового виробництва області складає частка Бурштинської ТЕС. Тут встановлено 12 енергоблоків загальною потужністю 2300 МВт. Основне технологічне паливо – вугілля вітчизняних вугільних басейнів, допоміжне – природний газ та мазут.

Пріоритетною в області є деревообробна промисловість, яка займає одне з провідних місць на загальнодержавному рівні. Ця галузь однією з перших досягла стабілізації і протягом трьох останніх років нарощує обсяги товарної продукції. Характерним для неї є переорієнтація виробництва і зміна номенклатури виробів. Нарощування їх випуску відбувається переважно на підприємствах лісопилення, виробництва будівельних деталей з деревини і плит на деревній основі, фанери, паперу та картону, меблевої промисловості. Суттєвий внесок у збільшення обсягів виробництва в галузі щорічно здійснюється СП “Інтерплит”, Брошнівська філія ТОВ "Кроно-Україна"

Упродовж останніх років зросли обсяги виробництва продукції легкої промисловості за рахунок збільшення випуску виробів ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця» для потреб Збройних Сил України та добровольчих військових формувань. ВАТ «Хутрофірма «Тисмениця» виконано державне замовлення з пошиву форменого, спеціального та робочого одягу для Укрзалізниці.

Спільно з іноземними партнерами в області реалізовано ряд великих інвестиційних проектів. Завдяки інвестиціям технологічно оновлено ряд виробництв на низці підприємств деревообробної, легкої, хімічної, харчової та переробної галузей промисловості. А марка спільних підприємств "Тикаферлюкс", "Вінісін", "Інтерплит" та багатьох інших відома далеко за межами України. Ці приклади переконливо свідчать про привабливість регіону для інвесторів, наявність сприятливих умов для ефективного освоєння інвестицій.  

Туризм – одна із найбільш перспективних галузей економіки Івано-Франківщини. Область має об’єктивні і вагомі передумови для її розвитку: природно-кліматичний потенціал, мальовничі ландшафти, чисте повітря, цілющі мінеральні води, привабливі туристичні маршрути, збережені національні традиції і фольклор, архітектурні пам’ятки, рекреаційні можливості. Природа Українських Карпат має визначальне значення для розвитку туризму та рекреації в усі пори року.

 

 Рівненська область за територією належить до невеликих областей, її площа становить 20,1 тис. км², або 3,3% від загальної території України. Проте область має вигідне географічне положення і розвинуту транспортну мережу, що дозволяє області підтримувати і розвивати тісні зв'язки з сусідніми регіонами та країнами Європи.

Провідні галузі економіки– промислове і сільське господарство. В загальноукраїнському контексті область відзначається виробництвом волокнистих плит, фанери, мінеральних добрив, цементу, бурштину, підприємствами переробки м’ясо-молочної і сільськогосподарської продукції.

Уструктурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мають електроенергетика, хімічна та нафтохімічна, харчова промисловість. Область є одним з найбільших донорів електроенергії в Україні.

У структурі виробництва товарів народного споживання частка продовольчих товарів складає 73%.

Основними напрямами розвитку сільського господарства є вирощування зерна, картоплі, переробка цукросировини, льону-довгунця, продукції тваринництва. Загальна площа сільськогосподарських угідь складає 916,2 тис. га.

В області налічується близько 600 родовищ різноманітних корисних копалин, у т. ч. 2 родовища цементної сировини, 4 — фарфоро-фаянсової і скляної, 4 — облицювально-декоративного каміння, 22 — каміння будівельного, значна кількість родовищ цегельно-черепичної сировини, торфупіску тощо. З надр Рівненщини видобувається  третина фарфоро-фаянсової сировини України та 100 відсотків базальтової сировини (запаси якої понад 400 млн. тонн), придатної для виготовлення високоефективних  теплозвукоізоляційних виробів, продукції технічного призначення, будівельних матеріалів. Область — єдина в Україні має розвідані родовища дорогоцінного каменю бурштину. В останній період визначені перспективи промислових родовищ фосфатної речовини та самородної міді, позитивні ознаки алмазів, дорогоцінного каміння. Пріоритетне значення мають проекти розширення раціонального використання понад 100 родовищ будівельного та лицювального каміння, базальтів, бурштину та фосфатів. З 35 детально розвіданих родовищ будівельного каменю в даний час розробляється 19. На сході області розвідані 8 родовищ лицювального каменю на доступній для відкритої розробки глибині рожевих та блакитно-сірих гранітів. Можливе збільшення видобутку декоративного каменю – діоритів, діабазів та габроїдів.

Рівненська область має значні ресурси підземнихпромислових і мінеральних вод. У розрахунку на людину цей показник у 2.5 рази перевищує середній показник по Україні.

Розвиток зовнішньоекономічної активності є одним із дієвих важелів розв’язання економічних і соціальних завдань та сприяння структурній перебудові і зміцнення економіки області її регіонів і міст. Зовнішньоторговельні операції з товарами області здійснюються з партнерами 80 країн світу, з них: 10 – країни СНД, 70 – інші країни світу. Найбільші обсяги експортних поставок здійснюються у Польщу, Російську Федерацію, Італію, Угорщину, Туреччину, Німеччину, Білорусь. В структурі експорту найбільша питома вага припадає на деревину і вироби з неї, добрива, органічні хімічні з’єднання, продукти неорганічної хімії, цукор і кондвироби з цукру. Найбільші імпортні надходження здійснюються з Російської Федерації, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Бразилії, Колумбії, Угорщини, Нідерландів. Основу імпортних надходжень складають інші хімічні продукти, цукор і кондвироби з цукру, папір та картон, машини та устаткування, органічні хімічні сполуки.

 

Тернопільська область є аграрно - промисловим регіоном. До найбільш важливих галузей народного господарства області відносяться:

- сільське господарство;

- харчова промисловість;

- будівництво;

- машинобудування і металообробка;

- легка промисловість;

- промисловість будівельних матеріалів;

- торгівля.

Аграрний сектор займає провідне місце у народногосподарському комплексі області, сільське господарство дає 30% валового внутрішнього продукту регіону і забезпечує потреби населення області в основних продуктах харчування та потреби переробної промисловості у сировині, створює основу експортного потенціалу області.. Серед галузей сільського господарства переважає рослинництво.

Провідне місце серед галузей промисловості області займає харчова, така, що переробляє сільськогосподарську сировину. У ній виділяються: цукрова, м’ясна, молочна, спирто - горілчана, кондитерська, інші галузі.

 Найбільш інвестиційно-привабливими сферами сьогодні в області є транспорт, сільське господарство, харчова промисловість, торгівля, житлове будівництво та туризм.

 

Хмельницька область. Велике значення для розвитку економіки області має електроенергетика, насамперед це Хмельницька АЕС, що підключена до енергосистем України і країн Центральної Європи.

Провідне місце займає харчова промисловість. Вона представлена такими галузями, як цукрова, хлібопекарська, кондитерська, макаронна, овочеконсервна, м'ясна і молочна,  пивоварна, борошномельно-круп'яна, тютюнова та інші.

Важливе місце серед галузей промисловості займає машинобудування та металообробка. Підприємства цієї галузі випускають верстати, ковальсько-пресові машини, трансформатори, сільськогосподарські машини для рослинництва, технологічне обладнання для переробних галузей агропромислового комплексу, кабель, електротехнічні вироби. Найбільші підприємства області — ПАТ «Укрелектроапарат» що спеціалізується на випуску силових трансформаторів, ПАТ «Катіон» - котли опалювальні, конденсатори електролітичні нової серії, ПАТ «Пригма-Прес» - виготовляє сучаснi автомати для переробки дроту, ПАТ «Термопластавтомат» - виробництво нових термопластавтоматiв.

Хмельниччина — один із найважливіших регіонів вирощування цукрових буряків та одна з найважливіших в Україні регіонів цукроваріння, де діє багато цукрових заводів.

Ґрунтуючись на місцевій сільськогосподарській сировині, в області розвивається цукрова, спиртова, тютюнова, плодоовочева, кондитерська промисловість.

 В наші дні економіка Хмельницької області продовжує свій розвиток. Цьому сприяють її природні багатства, родовища корисних копалини і мінеральних ресурсів. На сьогодні розвідані близько 391 родовище з 26 видів різноманітних корисних копалин, експлуатація яких служить ефективному функціонуванню фарфоро-фаянсової галузі, виробництва будівельних матеріалів. На території області обліковуються 80 родовищ торфу, 19 родовищ гранітів, 126 родовищ цегельно-черепичної сировини, 23 родовища піску, родовище апатитів, 3 родовища крейди та фосфориту в Білогірському районі, родовище травертину в Кам'янець-Подільському районі. Одним із найперспективніших напрямків розвитку мінерально-сировинної бази області є освоєння родовищ графіту, які виявлені на північному сході області. Буртинське родовище графіту розташоване в Полонському і Шепетівському районах. Руди цього родовища легко збагачувальні.

Область має потужні запаси лікувальних і столових вод. Нині розвідані та досліджені родовища мінеральних вод: Збручанське, Зайчиківське, Маківське типу «Нафтуся», Теофіпольське типу «Миргородська», Полонське — родоновіди, 10 родовищ столових вод. Всі вони паспортизовані.

 

Чернівецька область  відноситься до категорії індустріально-аграрних. Поряд із традиційними галузями промисловості — легкої, харчової, деревообробної — розвинуті хімічна, металообробна галузі, приборо - і машинобудування. Регіон є могутнім інтелектуальним і виробничим потенціалом; дає 100% загальноукраїнського виробництва апаратури для нафтопереробної промисловості (ТОВ "Чернівецький машинобудівний завод").  Серед акціонерних товариств, потенційно впливаючих на економіку області, можна виділити ПрАТ "Імпульс", яке займається виготовленням меблів, ПрАТ "Буковинапродукт", що переробляє сільськогосподарську продукцію, ПАТ "ЦКБ Ритм" - акцiонерне товариство по розробцi та виробництву фотоприймачiв, фотоприймальних пристроїв та оптронiв, ПАТ «Днiстровська ГАЕС», яке виробляє  електроенергiю та постачає її ПАТ "ЕК "Чернiвцiобленерго" та  ПАТ "ЕК"Вiнницяобленерго"

 Сприятливі агро кліматичні умови, оптимальне сполученні тепла і вологи, зумовлюють в Чернівецькій області розвиток багатогалузевого сільського господарства. Провідними галузями сільського господарства в Чернівецькій області є виробництво зернових культур, картоплі, цукрового буряка, овочів і соняшника, а також м’яса, молока, яєць і вовни.

Важливе значення в економічному і соціальному розвитку області зіграють ліси. Основними лісовими породами виступають ялина, бук, ялиця і дуб.  

По своєму географічному положенню, багатим рекреаційним ресурсам, культурному потенціалу Чернівецька область є привабливим регіоном для розвитку міжрегіональної і міжнародної співпраці, туризму.


← Назад
Вхід


Зареєструватися

Новини ТУ

 • 23.12.2014 Зупинено обіг акцій ВАТ «Тернопільагроспецмонтаж»

  Детальніше →
 • 19.12.2014 Зупинено обіг акцій ЗАТ «ВОЛОШКА»

  Детальніше →
 • 19.12.2014 Скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ “РЕМБУДУПРАВЛІННЯ-ВИШКІВ-АТ”, ВАТ “БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ “АРТАНІЯ”

  Детальніше →
 • 31.07.2014 Скасовано реєстрацію випуску акцій ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ У ФОРМІ ЗАТ "ГАЛИЦЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"

  Детальніше →
 →